OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Glukoza 10 Braun

Glucosum
B05BA03 Roztwory do żywienia pozajelitowego
roztwór do infuzji 100 mg/ml
- rej. 09022

Opakowanie handloweWydawanie
10 butelek 500 ml
ID: 47011
Lz lecznictwo zamknięte
05909990902217
10 op. 500 ml
ID: 47012
Lz lecznictwo zamknięte
05909990902224
10 butelek 1000 ml
ID: 18050
Lz lecznictwo zamknięte
05909990902231
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.