OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zometa

Acidum zoledronicum
M05BA08 Leki poprawiające mineralizację kości - organiczne związki fosforowe
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego 4 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.
ID: 18070
Rpz recepty specjalne
05909990903610
4 fiol. proszku + 4 amp. rozp.
ID: 18071
Rpz recepty specjalne
05909990903627
10 fiol. proszku + 10 amp. rozp.
ID: 18072
Rpz recepty specjalne
05909990903634
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.18 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.