OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Anapran neo

Naproxenum natricum
M01AE02 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
tabletki powlekane 220 mg
- rej. 09067

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 18135
OTC bez recepty
05909990906727
20 tabl.
ID: 73550
OTC bez recepty
05909990945047
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.