OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Imodium Instant

Loperamidi hydrochloridum
A07DA03 Leki hamujące perystaltykę jelit
tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej 2 mg
- rej. 09091

Opakowanie handloweWydawanie
6 tabl.
ID: 55518
OTC bez recepty
05909990755646
12 tabl.
ID: 55519
OTC bez recepty
05909990755653
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.