OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alpragen

Alprazolamum
N05BA12 Układ nerwowy - leki psychotropowe anksjolityki - pochodne benzodiazepiony
tabletki 0,5 mg
- rej. 09138

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 18286
Rp na receptę
05909990913817
60 tabl.
ID: 18287
Rp na receptę
05909990913824
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.