OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


PegIntron

Peginterferonum alfa-2b
L03AB10 (L03A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mcg/0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 wstrzykiwacz
ID: 107080
Rpz recepty specjalne
05909991039110
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.
ID: 18334
Rpz recepty specjalne
05909990889716
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. + 1 zestaw do wsztrzykiwań
ID: 18337
Rpz recepty specjalne
05909990889723
4 fiol. proszku + 4 amp. rozp.
ID: 18338
Rpz recepty specjalne
05909990889730
4 fiol. proszku + 4 amp. rozp. + 4 zestawy do wstrzykiwań
ID: 18339
Rpz recepty specjalne
05909990889747
4 wstrzykiwacze
ID: 107081
Rpz recepty specjalne
05909991039127
6 fiol. proszku + 6 amp. rozp.
ID: 18341
Rpz recepty specjalne
05909990889754
12 wstrzykiwaczy
ID: 107082
Rpz recepty specjalne
05909991039141
12 fiol. proszku + 12 amp. rozp. + 12 zestawów do wstrzykiwań
ID: 18344
Rpz recepty specjalne
05909990889761
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.