OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


PegIntron

Peginterferonum alfa-2b
L03AB10 (L03A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 80 mcg/0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.
ID: 18345
Rpz recepty specjalne
05909990889815
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. + 1 zestaw do wsztrzykiwań
ID: 18346
Rpz recepty specjalne
05909990889822
4 fiol. proszku + 4 amp. rozp.
ID: 18347
Rpz recepty specjalne
05909990889839
4 fiol. proszku + 4 amp. rozp. + 4 zestawy do wstrzykiwań
ID: 18348
Rpz recepty specjalne
05909990889846
6 fiol. proszku + 6 amp. rozp.
ID: 18349
Rpz recepty specjalne
05909990889853
12 fiol. proszku + 12 amp. rozp. + 12 zestawów do wstrzykiwań
ID: 18350
Rpz recepty specjalne
05909990889860
1 wstrzykiwacz
ID: 107084
Rpz recepty specjalne
05909991039318
4 wstrzykiwacze
ID: 107085
Rpz recepty specjalne
05909991039325
12 wstrzykiwacz
ID: 107086
Rpz recepty specjalne
05909991039349
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.