OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


PegIntron

Peginterferonum alfa-2b
L03AB10 (L03A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 mcg/0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 wstrzykiwacz
ID: 107088
Rpz recepty specjalne
05909991039516
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. + 1 zestaw do wsztrzykiwań
ID: 18351
Rpz recepty specjalne
05909990889921
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.
ID: 18352
Rpz recepty specjalne
05909990889914
4 wstrzykiwacze
ID: 107089
Rpz recepty specjalne
05909991039523
4 fiol. proszku + 4 amp. rozp. + 4 zestawy do wstrzykiwań
ID: 18353
Rpz recepty specjalne
05909990889945
4 fiol. proszku + 4 amp. rozp.
ID: 18354
Rpz recepty specjalne
05909990889938
6 fiol. proszku + 6 amp. rozp.
ID: 18355
Rpz recepty specjalne
05909990889952
12 wstrzykiwaczy
ID: 107090
Rpz recepty specjalne
05909991039547
12 fiol. proszku + 12 amp. rozp. + 12 zestawów do wstrzykiwań
ID: 18360
Rpz recepty specjalne
05909990889969
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.