OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


PegIntron

Peginterferonum alfa-2b
L03AB10 (L03A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 120 mcg/0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 wstrzykiwacz
ID: 107092
Rpz recepty specjalne
05909991039219
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. + 1 zestaw do wsztrzykiwań
ID: 18361
Rpz recepty specjalne
05909990890026
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.
ID: 18362
Rpz recepty specjalne
05909990890019
4 wstrzykiwacze
ID: 122700
Rpz recepty specjalne
4 fiol. proszku + 4 amp. rozp. + 4 zestawy do wstrzykiwań
ID: 18365
Rpz recepty specjalne
05909990890040
4 fiol. proszku + 4 amp. rozp.
ID: 18366
Rpz recepty specjalne
05909990890033
6 fiol. proszku + 6 amp. rozp.
ID: 18367
Rpz recepty specjalne
05909990890057
12 wstrzykiwaczy
ID: 107093
Rpz recepty specjalne
05909991039240
12 fiol. proszku + 12 amp. rozp. + 12 zestawów do wstrzykiwań
ID: 18368
Rpz recepty specjalne
05909990890064
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.