OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


PegIntron

Peginterferonum alfa-2b
L03AB10 (L03A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 150 mcg/0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 wstrzykiwacz
ID: 107095
Rpz recepty specjalne
05909991039417
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. + 1 zestaw do wsztrzykiwań
ID: 18369
Rpz recepty specjalne
05909990890125
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.
ID: 18370
Rpz recepty specjalne
05909990890118
4 wstrzykiwacze
ID: 107096
Rpz recepty specjalne
05909991039424
4 fiol. proszku + 4 amp. rozp. + 4 zestawy do wstrzykiwań
ID: 18372
Rpz recepty specjalne
05909990890149
4 fiol. proszku + 4 amp. rozp.
ID: 18373
Rpz recepty specjalne
05909990890132
6 fiol. proszku + 6 amp. rozp.
ID: 18374
Rpz recepty specjalne
05909990890156
12 fiol. proszku + 12 amp. rozp. + 12 zestawów do wstrzykiwań
ID: 18377
Rpz recepty specjalne
05909990890163
12 wstrzykiwaczy
ID: 107097
Rpz recepty specjalne
05909991039448
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.