OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zyvoxid

Linezolidum
J01XX08 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - różne
roztwór do infuzji 2 mg/ml
- rej. 09200

Opakowanie handloweWydawanie
1 worek 100 ml
ID: 75821
Lz lecznictwo zamknięte
05909990966578
1 worek 300 ml
ID: 75681
Lz lecznictwo zamknięte
05909990966608
10 worków 100 ml
ID: 75822
Lz lecznictwo zamknięte
05909990966585
10 worków 300 ml
ID: 18466
Lz lecznictwo zamknięte
05909990920013
14 worków 100 ml
ID: 1170
Lz lecznictwo zamknięte
05909990966592
14 worków 300 ml
ID: 75683
Lz lecznictwo zamknięte
05909990966660
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.