OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aerius

Desloratadinum
R06AX27 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - różne
tabletki powlekane 5 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 tabl.
ID: 23871
Rp na receptę
05909990002405
2 tabl.
ID: 23872
Rp na receptę
05909990002436
3 tabl.
ID: 23873
Rp na receptę
05909990002443
5 tabl.
ID: 23874
Rp na receptę
05909990002450
7 tabl.
ID: 23875
Rp na receptę
05909990002467
10 tabl.
ID: 18486
Rp na receptę
05909990921010
10 tabl.
ID: 130372
Rp na receptę
14 tabl.
ID: 23744
Rp na receptę
05909990002474
15 tabl.
ID: 23877
Rp na receptę
05909990002481
20 tabl.
ID: 18487
Rp na receptę
05909990921027
21 tabl.
ID: 23878
Rp na receptę
05909990002498
30 tabl.
ID: 18488
Rp na receptę
05909990921034
30 tabl.
ID: 129878
Rp na receptę
05901878600048
30 tabl.
ID: 130373
Rp na receptę
05903792743047
30 tabl.
ID: 130374
Rp na receptę
50 tabl.
ID: 23879
Rp na receptę
05909990002504
90 tabl.
ID: 88246
Rp na receptę
100 tabl.
ID: 23880
Rp na receptę
05909990002528
Wyświetliłem 18 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.