OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Woda do wstrzykiwań BRAUN

Aqua pro iniectione
V07AB Roztwory płuczące, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki
rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych
- rej. 08756

Opakowanie handloweWydawanie
10 poj. 500 ml
ID: 18546
Lz lecznictwo zamknięte
05909990875627
10 butelek po 500 ml
ID: 18547
Lz lecznictwo zamknięte
05909990875634
10 poj. 250 ml
ID: 44476
Lz lecznictwo zamknięte
05909990653775
20 poj. 100 ml
ID: 48323
Lz lecznictwo zamknięte
05909990336265
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.