OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bronchosol

Preparat ziołowy

syrop -
- rej. 09286

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 21027
OTC bez recepty
05909990928620
1 butelka 200 ml
ID: 82904
OTC bez recepty
05909991046989
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.