OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aethoxysklerol 1%

Lauromacrogolum 400
C05BB02 Leki uszczelniające naczynia do wstrzykiwania miejscowego
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml
- rej. 09305

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 2 ml
ID: 48379
Rp na receptę
05909990930524
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.