OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Apo-Clodin

Ticlopidini hydrochloridum
B01AC05 Leki zmniejszające krzepliwość - inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny
tabletki powlekane 250 mg
- rej. 09383

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 19291
Rp na receptę
05909990938315
60 tabl.
ID: 23012
Rp na receptę
05909990646616
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.