OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Podtlenek azotu

Dinitrogenii oxidum
N01AX13 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - różne
gaz medyczny, skroplony nie mniej niż 98%
- rej. 09388

Opakowanie handloweWydawanie
1 butla 10 l
ID: 19301
Lz lecznictwo zamknięte
05909990938810
1 butla 40 l
ID: 58043
Lz lecznictwo zamknięte
05909990938827
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.