OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Glukoza 20 Braun

Glucosum
B05BA03 Roztwory do żywienia pozajelitowego
roztwór do infuzji 200 mg/ml
- rej. 09390

Opakowanie handloweWydawanie
10 butelek 500 ml
ID: 19308
Lz lecznictwo zamknięte
05909990939022
10 poj. 500 ml
ID: 47001
Lz lecznictwo zamknięte
05909990939015
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.