OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Sterofundin

Preparat złożony
B05BB01 Płyny infuzyjne wpływajace na równowagę elektrolitową
roztwór do infuzji -
- rej. 09391

Opakowanie handloweWydawanie
6 butelek 1000 ml
ID: 19311
Lz lecznictwo zamknięte
05909990939138
10 butelek 500 ml
ID: 19309
Lz lecznictwo zamknięte
05909990939114
10 poj. 500 ml
ID: 19310
Lz lecznictwo zamknięte
05909990939121
10 poj. 1000 ml
ID: 19313
Lz lecznictwo zamknięte
05909990939145
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.