OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Anbinex

Antithrombinum III humanum densatum cryodesiccatum
B01AB02 Leki zmniejszające krzepliwość - heparyna i pochodne
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 1000 j.m.
- rej. 09406

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. 20 ml + zestaw do sporządzania roztworu
ID: 19327
Lz lecznictwo zamknięte
05909990940615
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.17 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.