OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Tlen medyczny Air Products

Oxygenium
V03AN01 Gazy medyczne
gaz -
- rej. 09167

Opakowanie handloweWydawanie
1 butla
ID: 19350
Lz lecznictwo zamknięte
05909990916719
1 zbiornik kriogeniczny
ID: 19351
Lz lecznictwo zamknięte
05909990916726
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.