OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Kabiven Peripheral

Preparat złożony
B05BA10 Roztwory do żywienia pozajelitowego
emulsja do infuzji -
- rej. 09290

Opakowanie handloweWydawanie
1 1 poj. 1440 ml (885 ml + 300 ml + 255 ml)
ID: 19355
Lz lecznictwo zamknięte
05909990929016
1 poj. 1920 ml (1180 ml + 400 ml + 340 ml)
ID: 19356
Lz lecznictwo zamknięte
05909990929023
1 poj. 2400 ml (1475 ml + 500 ml + 425 ml)
ID: 19357
Lz lecznictwo zamknięte
05909990929030
1 1 poj. 2400 ml (1475 ml + 500 ml + 425 ml)
ID: 25987
Lz lecznictwo zamknięte
05909990053643
1 1 poj. 1440 ml (885 ml + 300 ml + 255 ml)
ID: 36295
Lz lecznictwo zamknięte
05909990053629
1 1 poj. 1920 ml ( 1180 ml + 400 ml + 340 ml)
ID: 36296
Lz lecznictwo zamknięte
05909990053636
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.