OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Maasol - Zestaw do sporządzania makroagregatów ludzkiej albuminy znaczonych technetem 99m

Macrosalbum 99m Tc
V09EB01 (V09E?)-
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 1,75 mg
- rej. 09229

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol.
ID: 19366
Lz lecznictwo zamknięte
05909990922918
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.