OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Voluven

Hydroxyethylamylum + Natrii chloridum
B05AA07 Płyny krwiozastępcze - substytuty plazmy
roztwór do infuzji (60 mg + 9 mg)/ml
- rej. 09370

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 250 ml
ID: 19370
Lz lecznictwo zamknięte
05909990937011
1 butelka 500 ml
ID: 19371
Lz lecznictwo zamknięte
05909990937028
1 worek 250 ml
ID: 19372
Lz lecznictwo zamknięte
05909990937035
1 worek 500 ml
ID: 19373
Lz lecznictwo zamknięte
05909990937042
1 butelka polietylenowa 250 ml
ID: 19374
Lz lecznictwo zamknięte
05909990937059
1 butelka polietylenowa 500 ml
ID: 19375
Lz lecznictwo zamknięte
05909990937066
1 poj. 250 ml
ID: 37520
Lz lecznictwo zamknięte
05909990068364
1 poj. 500 ml
ID: 37521
Lz lecznictwo zamknięte
05909990068371
10 poj. 250 ml
ID: 126641
Lz lecznictwo zamknięte
05909991361471
10 poj. 500 ml
ID: 126642
Lz lecznictwo zamknięte
05909991361488
Wyświetliłem 10 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.