OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Asparaginase 5000 medac

Asparaginasum
L01XX02 Leki przeciwnowotworowe - różne
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 5 000 j.m.
- rej. 09454

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 19428
Lz lecznictwo zamknięte
05909990945412
5 fiol.
ID: 19429
Lz lecznictwo zamknięte
05909990945429
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.