OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ilomedin 20

Iloprostum
B01AC11 Leki zmniejszające krzepliwość - inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mcg/ml
- rej. 09463

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp. 1 ml
ID: 19447
Lz lecznictwo zamknięte
05909990946310
1 amp. 2,5 ml
ID: 19449
Lz lecznictwo zamknięte
05909990946334
5 amp. 1 ml
ID: 19448
Lz lecznictwo zamknięte
05909990946327
5 amp. 2,5 ml
ID: 19450
Lz lecznictwo zamknięte
05909990946341
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.