OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Pegaspargase

Pegasparagasum
L01XX24 Leki przeciwnowotworowe - różne
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 750 j.m./ml
- rej. 09508

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 19514
Lz lecznictwo zamknięte
05909990950812
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.