OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Nutriflex Lipid plus

Produkt złożony
B05BA01 Roztwory do żywienia pozajelitowego
zestaw dwóch roztworów i emulsji do sporządzania emulsji do infuzji
- rej. 09561

Opakowanie handloweWydawanie
5 worków 1250 ml
ID: 19590
Lz lecznictwo zamknięte
05909990956111
5 worków 1875 ml
ID: 19591
Lz lecznictwo zamknięte
05909990956128
5 worków 2500 ml
ID: 19592
Lz lecznictwo zamknięte
05909990956135
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.