OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Nutriflex Lipid peri

Produkt złożony
B05BA01 Roztwory do żywienia pozajelitowego
zestaw dwóch roztworów i emulsji do sporządzania emulsji do infuzji
- rej. 09562

Opakowanie handloweWydawanie
5 poj. 1250 ml
ID: 10776
Lz lecznictwo zamknięte
05909990956210
5 poj. 1875 ml
ID: 19593
Lz lecznictwo zamknięte
05909990956227
5 poj. 2500 ml
ID: 12150
Lz lecznictwo zamknięte
05909990956234
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.