OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Apap Noc

Paracetamolum + Diphenhydraminum
N02BE71 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - anilidy
tabletki powlekane 500 mg + 25 mg
- rej. 09601

Opakowanie handloweWydawanie
6 tabl.
ID: 19669
OTC bez recepty
05909990960118
12 tabl.
ID: 19670
OTC bez recepty
05909990960125
24 tabl.
ID: 19671
OTC bez recepty
05909990960132
50 tabl.
ID: 19673
OTC bez recepty
05909990960156
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.