OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Quadramet

Produkt radiofarmaceutyczny
V10BX02 (V10B?)-
roztwór do wstrzykiwań 2-4 GBq/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 18824
Rpz recepty specjalne
05909990942015
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.