OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Augmentin

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2000 mg + 200 mg
- rej. 09644

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka
ID: 19771
Rp na receptę
05909990964413
5 butelek proszku
ID: 88855
Rp na receptę
05909991100254
10 fiol. proszku
ID: 88947
Rp na receptę
05909991100247
50 butelek proszku
ID: 88950
Rp na receptę
05909991100261
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.