OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Apo-Doxan 4

Doxazosinum
C02CA04 Obniżające ciśnienie - leki antyadrenergiczne o działaniu obwodowym, blokery receptora alfa
tabletki 4 mg
- rej. 09697

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 19882
Rp na receptę
05909990969715
60 tabl.
ID: 115182
Rp na receptę
05909991271367
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.