OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Mycomax

Fluconazolum
J02AC01 Leki przeciwgrzybicze stosowane ogólnie - pochodne triazolu
roztwór do infuzji 2 mg/ml
- rej. 09734

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 19906
Lz lecznictwo zamknięte
05909990973415
10 butelek 100 ml
ID: 75657
Lz lecznictwo zamknięte
05909990968435
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.