OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Dernilan

Preparat złożony
D03AX Środki do leczenia ran i owrzodzeń - różne
krem
- rej. 09740

Opakowanie handloweWydawanie
1 tuba 35 g
ID: 19989
OTC bez recepty
05909990974016
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.