OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Temodal

Temozolomidum
L01AX03 Leki przeciwnowotworowe - cytostatyki alkilujace różne
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2,5 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 100 mg
ID: 46876
Rpz recepty specjalne
05909990672257
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.