OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


CellCept

Mycophenolas mofetil
L04AA06 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 1 g/5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 110 g
ID: 20269
Rpz recepty specjalne
05909990980918
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.