OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Pegasys

Peginterferonum alfa-2a
L03AB11 (L03A?)-
roztwór do wstrzykiwań 135 mcg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 1 ml
ID: 20294
Rpz recepty specjalne
05909990984510
4 fiol. 1 ml
ID: 20295
Rpz recepty specjalne
05909990984527
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.