OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Caelyx

Doxorubicinum
L01DB01 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 20316
Rpz recepty specjalne
05909990983018
1 fiol. 25 ml
ID: 23842
Rpz recepty specjalne
05909990983032
10 fiol. 10 ml
ID: 20317
Rpz recepty specjalne
05909990983025
10 fiol. 25 ml
ID: 23843
Rpz recepty specjalne
05909990983049
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.