OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Flonidan Control

Loratadinum
R06AX13 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - różne
tabletki 10 mg
- rej. 09879

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 72282
OTC bez recepty
05909990932504
10 tabl.
ID: 20421
OTC bez recepty
05909990987917
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.