OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zeldox

Ziprasidonum
N05AE04 Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - pochodne indolu
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 20 mg/ml
- rej. 09886

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.
ID: 20434
Lz lecznictwo zamknięte
05909990988617
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.