OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Emoclot

Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki
B02BD02 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1000 j.m.
- rej. 09894

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + zestaw do sporządzania roztworu i podania
ID: 63613
Lz lecznictwo zamknięte
05909990835775
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.