OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Tlen medyczny Spawmet

Oxygenium
V03AN01 Gazy medyczne
gaz medyczny skroplony, gaz medyczny sprężony nie mniej niż 99,5 % objętości
- rej. 09901

Opakowanie handloweWydawanie
1 butla stalowa 0,4 l - 150 l
ID: 110590
Lz lecznictwo zamknięte
05909991235659
1 butla stalowa z zaworem 0,4 l - 150 l
ID: 110591
Lz lecznictwo zamknięte
05909991235666
1 butla aluminiowa 0,4 l - 150 l
ID: 110592
Lz lecznictwo zamknięte
05909991235673
1 butla aluminiowa z zaworem 0,4 l - 150 l
ID: 110593
Lz lecznictwo zamknięte
05909991235680
1 wiązka butli (łączna poj. 1000 l)
ID: 110594
Lz lecznictwo zamknięte
05909991235697
1 zbiornik kriogeniczny 50 kg - 70 ton
ID: 110595
Lz lecznictwo zamknięte
05909991235703
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.