OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


NANOCOLL zestaw do sporządzania radiofarmaceutyku

Humani albumini nanocolloidalis et technetii (99 mTc) suspensio iniectabilis
V09DB01 (V09D?)-
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 0,5 mg; dla podawania dożyl. o aktywności: od 185 MBq do 500 MBq; dla podawania podsk. o aktywności: od 18,5 MBq do 110 MBq
- rej. 09849

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol.
ID: 62588
Lz lecznictwo zamknięte
05909990984916
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.