OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Clinimix N9G15E

Produkt odżywczy
B05BA Roztwory do żywienia pozajelitowego
roztwór do infuzji -
- rej. 09955

Opakowanie handloweWydawanie
4 poj. 2000 ml
ID: 20690
Lz lecznictwo zamknięte
05909990995530
6 poj. 1500 ml
ID: 20689
Lz lecznictwo zamknięte
05909990995523
8 poj. 1000 ml
ID: 20688
Lz lecznictwo zamknięte
05909990995516
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.