OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Atrovent N

Ipratropii bromidum
R03BB01 Leki przeciwastmatyczne wziewne - antycholinergiczne
aerozol inhalacyjny, roztwór 20 mcg/dawkę inh.
- rej. 09990

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. 10 ml (200 dawek)
ID: 20731
Rp na receptę
05909990999019
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.