OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Krople nasercowe

Guttae cardiacae

krople doustne -
- rej. IL-3261/LN

Opakowanie handloweWydawanie
1 op. 30 g
ID: 19548
OTC bez recepty
05909994326125
1 op. 35 g
ID: 53269
OTC bez recepty
05909994326132
1 op. 100 g
ID: 21230
OTC bez recepty
05909994326156
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.