OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aldan

Amlodipinum
C08CA01 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
tabletki 10 mg
- rej. 10087

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl. w fiolce
ID: 21287
Rp na receptę
05909991008710
30 tabl. (1x30)
ID: 21288
Rp na receptę
05909991008727
30 tabl. (3x10)
ID: 21290
Rp na receptę
05909991008734
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.