OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Axura

Memantinum
N06DX01 (N06D?)-
tabletki powlekane 10 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 88281
Rpz recepty specjalne
28 tabl.
ID: 21393
Rpz recepty specjalne
05909991012816
30 tabl.
ID: 88279
Rpz recepty specjalne
42 tabl.
ID: 88282
Rpz recepty specjalne
50 tabl.
ID: 21394
Rpz recepty specjalne
05909991012823
56 tabl.
ID: 21395
Rpz recepty specjalne
05909991012830
98 tabl.
ID: 88283
Rpz recepty specjalne
100 tabl.
ID: 21396
Rpz recepty specjalne
05909991012847
112 tabl.
ID: 21397
Rpz recepty specjalne
05909991012854
840 tabl.
ID: 88285
Rpz recepty specjalne
980 tabl.
ID: 88284
Rpz recepty specjalne
1000 tabl.
ID: 88280
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 12 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.