OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Jodyna

Iodi solutio spirituosa

roztwór na skórę -
- rej. IL-3130/ChF

Opakowanie handloweWydawanie
1 op. 20 g
ID: 21601
OTC bez recepty
05909994313026
1 op. 0,8 kg
ID: 21602
OTC bez recepty
05909994313033
1 op. 10 g
ID: 47869
OTC bez recepty
05909994313019
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.